Uppdaterade krav gällande båtbotten 2024-04-10

 

För att hjälpa båtägare att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

Mätningarna utförs av klubben utsedda, och av Svenska Båtunionen godkända, mätförrättare. De skriver sedan ut protokoll och rapporterar vid behov till tillsynsmyndigheten.

Kalmar Båtklubb har två förrättare.

 

KBK:s förrättare kommer att vara tillgängliga för både klubbmedlem och andra båtklubbar i regionen.
Även ni som inte är anslutna till en klubb men har mätkrav på Er är välkomna att höra av er.

 

Bokning bottenfärgsmätning Länk


Uppdatering från Kalmar kommun

Utdrag från Kalmar Kommuns hemsida 2024-04-10


Nya krav 2025

Från och med 2025 kommer vi att ställa krav på att samtliga båtägare som hyr eller arrenderar bryggplats i

Kalmar kommun ska kunna uppvisa ett mätprotokoll där tennhalten inte får överstiga 100 mikrogram/cm² som

medelvärde. Alternativt måste du kunna visa att båten är tillverkad efter 1995, eftersom vi konstaterat att samtliga

båtar med för höga mätvärden var tillverkade tidigare än så.

Att måla på en spärr-färg istället för att ta bort färgen är inget godkänt alternativ.


Länk