Sponsorer & annonsörer

Sponsorer som annonserar på vår hemsida har även sin annons med i varje digitalt nyhetsbrev. Detta går ut ca 8 gånger per år till medlemmarna. 


Sponsor kan även vara medlem i klubben. (Se Medlemskap).

Sponsor är inte automatiskt medlem, men stöttar klubben genom annonsköp, ekonomiskt eller på annat sätt t ex genom tjänster.

Vi tar tacksamt emot nya annonser och sponsorer, som du vill vara med och stötta KBK. Ta kontakt med ordföranden.


Styrelsen Kalmar Båtklubb