Foto: Ambjörn Johansson

 

Som medlem är du välkommen att ta del av styrelsens arbete.

Vi har nu öppna styrelsemöten. Du är varmt välkommen.

Samtliga protokoll från styrelsens möten finns tillgängliga i  klubbstugan och på hemsidan.

Vill du få dem via e-post så skicka ett e-post till:

christer.jennemyr@gmail.com