Vi mäter din båtbotten för de krav som gäller 2025 på kommunal båtplats

 

För att hjälpa båtägare att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

 

XRF-mätning utförs med hjälp av ett instrument, som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet. Man kan då snabbt analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly.

 

Mätningarna utförs av klubben utsedda, och av Svenska Båtunionen godkända, mätförrättare. Vi skriver sedan ut protokoll och rapporterar vid behov till tillsynsmyndigheten.

 

Kalmar Båtklubb har under hösten utbildat två förrättare.

 

KBK:s förrättare kommer att vara tillgängliga för både klubbmedlem och andra båtklubbar i regionen. Även ni som inte är anslutna till en klubb men har mätkrav på Er är välkomna att höra av er.

 

xrf@kalmarbatklubb.se

Länk till bokning av bottenmätning


unsplash