Kranförare för Ängö båtkran

För sjösättning och torrsättning av Din båt är Du välkommen att kontakta nedanstående kranförare för tidsbokning.

I KBK:s regi sker gemensam sjö- och torrsättning med traktorbogsering av båtar på Kullö. 2023 gäller 22/4, 13/5, 16/9 och 7/10. Mer info på hemsidan.


Beyerböck, Hans      - 076-108 85 06

Anders Blomberg      - 070-547 06 33

Frick Patrik                - 070-140 64 39

Heimdal, Joakim       - 070-481 66 05

Håkansson Mattias   - 072-232 80 04

Jacobsson, Tommy   - 070-325 94 04

Johansson, Thomas - 076-142 08 36

Jonsson, Patrik         - 070-872 22 44

Lövstrand, Lars         - 070-342 20 19

Mellteg, Magnus       - 076-883 24 76

Nilsson, Peter           - 072-051 22 22

Pettersson, Lars       - 070-270 32 67

Pettersson Tommy    - 070-675 68 68

Sahlström, Per Olof  - 070-633 03 06

Svärd, Carsten         - 070-721 71 03

Sylvander, Kenneth  - 070-721 66 12

Söderling, Jan          - 070-930 03 90

Theander, Gunnar   - 072-315 32 50

Yderland, Erik          - 070-893 36 62


Ovanstående kranförare har genomgått av kommunen godkänd utbildning för tunga lyft.


Pris per lyft: medlemmar 300 kr.

Icke medlemmar 400 kr.

Avtalet undertecknas och avgiften erläggs innan lyftet sker. Swish kan användas.