Vi stödjer er...

...stöd gärna oss!

Postadress: Kalmar Båtklubb, c/o Kent Olofsson

Bergauddsvägen 2B, 393 59 Kalmar

Klubbstugan finns på Kullö. Se karta under fliken Festlokal.

Gamla Varvet är vår uthamn och finns på södra delen av Revsudden WGS84 56°45'48.8"N 16°26'47.5"E

Mailadress: kalmarbatklubb@gmail.com

Hemsida:  www.kalmarbatklubb.se

Swish  123 026 28 08

Bankgiro  544-8006

Organisationsnummer 8324006504

Ordförande:

 

Vice ordförande/kassör:

 

Sekreterare:

 

Ledamot:

 

Ledamot:

 

Suppleant:

 

Suppleant:

 

 

Revisorer:

 

Festkommité:

 

 

 

Stugvärd/uthyrning:

 

 

 

Underhållssamordnare:

Varvet:

 

 

Underhållssamordnare:

Kullö:

Valberedning:

 

Redaktör hemsida

 

Kranförare:

Christer Jennemyr •  070-553 63 02

christer.jennemyr@gmail.com

Kent Olofsson • 072-307 00 49

kentaolofsson@gmail.com

Benita Johansson • 070-208 55 83

benita@runne.se

Mattias Håkansson • 072-232 80 04

mattias.hak@gmail.com

Git Jennemyr • 070-662 40 76

git.jennemyr@hotmail.com

Ulla Axelsson • 070 930 03 10

u.axel@telia.com

Olof Jernold • 076-144 40 67

ojernold@hotmail.com

Lena Matsson • 073-687 01 16

Sören Karlsson • 070-285 85 98

 

Git Jennemyr • 070-662 40 76

git.jennemyr@hotmail.com

Gunilla Håkansson • 070-918 07 34

kapten.nillan@gmail.com

Christer Jennemyr • 070-553 63 02

christer.jennemyr@gmail.com

Lars Pettersson • 070-270 32 67

lappettersson@gmail.com

Mattias Håkansson • 072 232 80 04

Rolf Söderberg • 073-049 02 44

Georg Karlsson • 070-715 60 01

Hans Mikkelsen • 070-685 45 95

Peter Nilsson • 072-051 22 22

 

Roland Kihl • 070-594 00 78

Peter Nilsson • 072-051 22 22

Thomas Jeansson • 070-341 01 33

thomas@ftj.se

Klicka här!