Medlemskap i Kalmar Båtklubb.

Uppdaterat 2018-03-08

 

Medlemsavgift 300 kr per år. Medlem med båt.

Familjemedlem 50 kr per år dock högst 400 kr per familj.

Stödmedlem 150 kr per år. Stödmedlem är tidigare medlem, som nu valt bort båtägandet.

Hedersmedlem, som i en följd av år befrämjat klubbens intressen och/eller dess utveckling, kan utses av styrelsen.

Sponsor är inte automatiskt medlem, men stöttar klubben genom annonsköp, ekonomiskt eller på annat sätt t ex genom tjänster.

Sponsor kan även vara medlem i KBK.

Ny medlem kan hyra klubbstugan till medlemspris efter sex månaders medlemskap och/eller deltagande i klubbens aktiviteter, som t ex städningar och festligheter.

 

I medlemskapet ingår:

Tidningen Båtliv

Rabatt på din båtförsäkring i Svenska Sjö

Tillgång till KBK:s uthamn Gamla Varvet

KBK Digitala nyhetsbrev flera gånger per år.

Tillgång till bl a medlemsregister i Bas, SBU:s dataprogram.

Rabatt på lyft med Ängökranen

Styrelsen Kalmar Båtklubb

 

 

Välkommen till en mycket trevlig båtklubb med många

gemensamma aktiviteter för ett rikare båtliv!

 

Nya medlemmar, adressändring och anmälan av

epost-adress kontaktar: Kent Olofsson

kentaolofsson@gmail.com

Kalmar Båtklubb

"För ett roligare båtliv"