Utbildade kranförare för Ängö båtkran

 

För sjösättning och torrsättning av Din båt är Du välkommen att kontakta nedanstående kranförare för tidsbokning.

Beyerböck, Hans

Ekstrand, Timmy

Heimdal, Joakim

Jacobsson, Tommy

Johansson, Thomas

Jonsson, Patrik

Lövstrand, Lars

Nilsson, Peter

Pettersson, Lars

Pettersson Tommy

Sahlström, Per Olof

Svärd, Carsten

Sylvander, Kenneth

Söderling, Jan

Theander, Gunnar

 

076-108 85 06

073-970 70 72

070-287 08 22

070-325 94 04

076-142 08 36

070-872 22 44

070-342 20 19

072-051 22 22

070-270 32 67

070-675 68 68

070-633 03 06

070-721 71 03

070-721 66 12

070-930 03 90

072-315 32 50

 

Ovanstående kranförare har genomgått av kommunen godkänd utbildning för tunga lyft.

 

Pris per lyft: medlemmar 250 kr.

Icke medlemmar 350 kr.

Avtalet undertecknas och avgiften erlägges inna lyftet sker!

www.lr-installation.se • 0480-447 200

Kalmar Båtklubb

"För ett roligare båtliv"