Viktig information till fritidsbåtägare och besökare i Kalmar södra skärgård!

 

Ett nytt mer detaljerat storskaligt båtsportskort har gjorts i samarbete med Segelsällskapet Vikingarna, Kalmar Kommun och Hydrographica AB.  Detta ökar avsevärt tillgängligheten i Kalmar södra skärgård och omfattar området från Stensö fiskeläge i norr till Bottorp i söder. Ovanstående medför att det blir nya, säkrare och ändrade farleder samt fler sjömärken på nya positioner.

 

Arbetet med utsättningen av de nya farlederna är planerade till början av vecka 21 den 8/6 om vädret tillåter och från denna tidpunkt är nuvarande sjökorts leder ej tillförlitliga eller saknas i området och detsamma gäller för dess sjömärkes positioner. Efter att arbetet dagligen avslutats kommer informationen att meddelas till i Sjöfartsverkets Underrättelser för sjöfarare (Ufs) samt till den person som distribuerar detta meddelande vidare till medlemmar i båtklubbar och andra föreningar.  Observera att de elektroniska sjökorten också måste uppdateras och detta sker senare genom respektive tillverkares försorg.

 

Vi börjar med att ändra de två befintliga lederna från Kalmarsund till Stensö fiskeläge där ytterligare två lateralmärken tillkommer samt den nuvarande leden till T-bryggan på Stensö och Ekö som får en helt ny säkrare angöring från Kalmarsund och flyttas norr ut! Därefter kommer en ny inre led att färdigställas längs Stensö.

 

Avslutningsvis kommer tre inomskärsleder ner till Bottorp att göras med kardinalmärken inklusive en angöring från Kalmarsund till Bottorp i söder.

 

Båtsportskortet som består av 8 sidor kan köpas från ett stort antal fackbutiker där också Baltic båttillbehörsbutik ingår som är belägen vid Ölandskajen 10 nära Kalmar Gästhamn mitt emot Turistbyrån. Medlemmarna i Segelsällskapet Vikingarna kan under en kort period köpa ett båtsportskort per familj till reducerat pris se SSV:s hemsida och SSV:s facebook.

 

SSV:s Projektgrupp