En försommar dag på Gamla Varvet
En försommar dag på Gamla Varvet
Bryggor och grillplatser
Bryggor och grillplatser
Solen går ner över Gamla Varvet
Solen går ner över Gamla Varvet

Program 2023-24

  • Styrelsemöte är som regel första måndagen i varje månad
  • Någon punkt du vill styrelsen skall ta upp. Skicka meddelande


  • 23 - 26 november 
    Dessa dagar mäter vi XRF-mätning av båtbottnar i jakten på tennbaserade färger. 
  • 28 november kommer 2 personer från styrelsen delta i möte med Kalmar kommun "Båtsports möte"  
  • Styrelsemöte 4 december kl 18:30
  • Årsprogram 2024 kommer inom kort

unsplash