www.lindsdalsbygg.se • 0480-860 56

Plåtarbeten utöver

det vanliga

Det mångsidiga

Byggföretaget

Plast- och kolfiberarbeten för båtar

Flottiljvägen 14, Kalmar

0480-69 555

Ordförande:

 

Vice ordförande:

 

Kassör:

 

Sekreterare:

 

5:e ledamot:

 

Suppleant:

 

 

 

Revisorer:

 

Festkommité:

 

 

 

Stugvärd/uthyrning:

 

 

 

Underhållssamordnare:

Varvet:

 

 

Underhållssamordnare:

Kullö:

Valberedning:

 

Redaktör hemsida

 

Redaktör Nyhetsblad

Klubb-Bulletin, medl.reg.

Kranförare:

Christer Jennemyr •  070-553 63 02

christer.jennemyr@gmail.com

Rickard Runne • 070-914 21 89

rickard@runne.se

Kent Olofsson • 072-307 00 49

kentaolofsson@gmail.com

Benita Johansson • 070-208 55 83

benita@runne.se

Mattias Håkansson • 072 232 80 04

mattias.hak@gmail.com

Git Jennemyr • 070-662 40 76

git.jennemyr@hotmail.com

Ulla Axelsson • 070-930 03 10

u.axel@telia.com

Lena Matsson • 073-687 01 16

Sören Karlsson • 070-285 85 98

Gunilla Håkansson • 070-918 07 34

kapten.nillan@gmail.com

Git Jennemyr • 070-662 40 76

git.jennemyr@hotmail.com

Christer Jennemyr • 070-553 63 02

christer.jennemyr@gmail.com

Lars Pettersson • 070-270 32 67

lappettersson@gmail.com

Mattias Håkansson • 072 232 80 04

Rolf Söderberg • 073-049 02 44

Georg Karlsson • 070-715 60 01

Hans Mikkelsen • 070-685 45 95

Peter Nilsson • 072-051 22 22

 

Ulf Laakso • 070-555 98 45

Kenneth Sylvander • 070 721 66 12

Thomas Jeansson • 070-341 01 33

thomas@ftj.se

Rickard Runne • 070-914 21 89

rickard@runne.se

Klicka här!