www.lindsdalsbygg.se • 0480-860 56

Det mångsidiga

Byggföretaget

Medlemskap i Kalmar Båtklubb.

Uppdaterat 2018-03-08

 

Medlemsavgift 300 kr per år. Medlem med båt.

Familjemedlem 50 kr per år dock högst 400 kr per familj.

Stödmedlem 150 kr per år. Stödmedlem är tidigare medlem, som nu valt bort båtägandet.

Hedersmedlem, som i en följd av år befrämjat klubbens intressen och/eller dess utveckling, kan utses av styrelsen.

Sponsor är inte automatiskt medlem, men stöttar klubben genom annonsköp, ekonomiskt eller på annat sätt t ex genom tjänster.

Sponsor kan även vara medlem i KBK.

Ny medlem kan hyra klubbstugan till medlemspris efter sex månaders medlemskap och/eller deltagande i klubbens aktiviteter, som t ex städningar och festligheter.

 

I medlemskapet ingår:

Tidningen Båtliv

Rabatt på din båtförsäkring i Svenska Sjö

Tillgång till KBK:s uthamn Gamla Varvet

KBK- Bulletinen med bl a matrikel och årsprogram

Rabatt på lyft med Ängökranen

Styrelsen Kalmar Båtklubb

 

 

Välkommen till en mycket trevlig båtklubb med många

gemensamma aktiviteter för ett rikare båtliv!

 

Nya medlemmar, adressändring och anmälan av

epost-adress kontaktar: Kent Olofsson

kentaolofsson@gmail.com

Plåtarbeten utöver

det vanliga

Plast- och kolfiberarbeten för båtar

Flottiljvägen 14, Kalmar

0480-69 555

Medlemskap i Kalmar Båtklubb ger många förmåner!!!

• Tidningen Båtliv ingår och utkommer med 6 nr/år

• Rabatt på din båtförsäkring i Svenska Sjö

• Tillgång till KBKs uthamn ”Gamla Varvet”

• Klubb-Bulletinen med matrikel och program, 1 nr/år

• Stärker KBKs förhandlingssituation med kommunen

Medlemsavgiften är 300 kr per medlem,

för familjemedlemmar är avgiften 50 kr

dock högst 400 kr per familj.

Stödmedlem (utan båt), 150 kr.

Varje familjemedlem har en röst vid klubbens möten

och är valbara till olika funktioner inom klubben